Tools For life 2

Tools for life 2 is een intensieve training om de neigingen van je ego steeds beter te gaan doorzien. Je leert na te gaan hoe wij steeds de neiging hebben om ons af te scheiden van de Eenheid en op welk moment deze primaire afscheiding begonnen is. De training bestaat uit 8 avonden en een afsluitende zaterdag. Er is voor gekozen deze training met een groep te doen wat voor een stuk herkenning en verdieping zorgt. Wil je toch liever één op één laat het even weten, ook daar zijn mogelijkheden voor. Deze training is onthullend, confronterend en bevrijdend. Bij voorkeur eerst Tools1 gedaan hebben.

De globale inhoud van de training :

 • Wat zijn de verwarringen in je jeugd van 0-4 jaar en 4- 12 jaar en wat waren de verwarringen bij je ouders over bijvoorbeeld relaties, liefde, intimiteit, eisen stellen, macht, man- vrouwbeelden e.d.
 • Hoe wil jouw ziel/ goddelijkheid zich uitdrukken?
 • De viervoudige waarheid: wat is een frustratie (of situatie die niet af is), wat is de oorsprong van dit lijden, wat is jouw aandeel, wat is een pad naar vrijheid, wat kun je doen?
 • Wat is de structuur van het ik, wat zijn je voorkeurs ikken, hoe bouwt jouw ik zich steeds weer op.
 • Wat zijn je primaire angsten en hoe maak je de wereld steeds solide?
 • Wanneer zoek je naar bevestiging, wanneer naar vrijheid?
 • Wanneer grijp je, weer je af, of ontken je?
 • De zes essentiële kwaliteiten uit het boeddhisme.
 • Visualisatie verplaatsen in je partner of kind.
 • Hoe zet het ik zich neer in de tijd d.m.v. het levenswiel.
 • Meditaties op ruimte en je vier levensvrienden.
 • Het labyrint van het ego, wat is jouw specifieke patroon van afscheiding en hoe ga je om met verdringing en projectie.